Sjøhuskleiva 3
5523 Haugesund
(+47) 930 02 516
gro@pitterskafe.no
Bar hver fredag fra kl 18:00
Til utleie: Alle dager

Pitters

År 1800 tallet

 

I år 1815 kom Petter Gjert Pettersen fra København til Haugesund, og ga navnet til Smedasundet. Petter Gjert Pettersen hadde arbeidet som sjømann, smed og fyrvokter på Ryvarden. Han var lenge byens eneste håndverksbedrift med smien i Møllerveien. 

Petter Gjert Pettersen hadde 6 barn, der i blandt Lauritz Pettersen som ble født i år 1820. I år 1840 etablerte Lauritz Pettersen seg på sør-øst siden av Bakarøy, der PittersKafè er i dag. I den tiden drev han næringsvirksomhet som notbas, sildesalter, landhandel og bakeri. I år 1855 fikk han kjøpt tomt og sjøhus av Ivar Sivertsen sør på øya, der han overtok salteri og brygge. På folkemunne ble Lauritz Pettersen kalt Pitteren, derav kommer navet Pittersbrygga.

Lauritz Pettersen var en av de få innfødte Haugesundere som ble stor i næringslivet. Han ble beskrevet som et arbeidsjern, han hadde ti notbruk, Skandinavias største galeasen med navnet ”Strilen”. I tillegg eide han flere gårder som Vestre på Steinsnes, Gard i Skåre, og en del av gården Sørhaug.

Havnebilde i Haugesund på den tiden var Pittersbrygga en sentral plass med yrende folkeliv. Her arbeidet folk i krambu, salteri, som bøkkere, seilmakere, riggere og ising av sild. Silda var en velsignelse, å jobbe i ”sillå” var en livsstil for Bakarøybuen. 

Mer historie kommer......

| Mer
Pitters Kafe © 2010